INŽENÝRING

INŽENÝRING
Příprava staveb:
 • projednání dokumentace a obstarání územního rozhodnutí
 • projednání dokumentace a obstarání stavebního povolení
 • příprava a organizace výběrového řízení dodavatelů stavby
 • technický dozor investora
 • stavebně-technické průzkumy
Realizace staveb:
 • organizace, zajištění dodavatelského systému, výběr subdodavatelů
 • kontrola fakturace a rozpočtu
 • technické vedení staveb
Developing:
 • developing pozemků, výstavba inženýrských sítí a komunikací
 • výstavba bytových domů
 • výstavba rodinných domů na klíč
Skills

Posted on

December 10, 2015